tjanster

Det som från början var delar av vårt tillverkningskedja har vi utvecklat till ett nytt affärsområde. Vi kan gå in som konsulter och ge råd och stöd när det gäller:

  • Gjuteriteknik
  • Materialteknik
  • Kvalitetsutveckling
  • Prototyptillverkning