Organisationsförändringar.

Ny VD.

  • Jonas Olsson tillträdde som ny VD den 1 Juni 2019.

Ny Produktionschef.

  • Mats Malmqvist tillträdde som ny Produktionschef 1 Juni 2019.

Ny Logistik / Supply Chain Manager.

  • Raoul Gelmers tillträdde som ny Logistik / Supply Chain Manager 1 Augusti 2019.

Ny Ekonom / Controller.

  • Nikki Svensson tilträdde som ny Ekonom / Controller 1 September 2019.