Jul / Nyår 2014-2015.

Vi stänger fabriken torsdagen den 18 December klockan 16:00 och öppnar onsdagen den 7 Januari klockan 07:00.

Kontaktnummer under denna tid är 0457-78505.