Techtank Teknik nätverk

Vi är sedan maj i år medlem i Techtank tekniska nätverk (www.techtank.se)
Med detta medlemskap ser vi att vi kan stärka vår kompetens ytterligare och följa med teknikutvecklingen.

Kockums Maskin ny medlem i Techtank