Produkter

”Total casting concept” är ett begrepp som gjort Kockums Maskin känt. Det är ett för branschen unikt koncept som innebär att vi tar ett totalansvar för hela produktionskedjan. Som kund hos oss kan Du i princip skicka Dina specifikationer till oss så ordnar vi resten.

Totalansvar
Ett nära samarbete på ett tidigt stadium, garanterar god ekonomi och effektiv produktion. Oavsett om vi arbetar efter kundens eller egna specifikationer genomför vi alltid en noggrann konstruktions- och kontraktsgenomgång. Efter genomgången ska inte kunden behöva ägna mer tid åt en order. Leveransen ska komma med rätt kvalitet, i rätt tid och i rätt antal med erforderlig service.

Vi köper vårt gjutgods från vår koncerns egna gjuterier samt från noga utvalda leverantörer i såväl Norden som övriga Europa.

Bearbetning och annan förädling av godset görs i vår fabrik i Kallinge. För lackering och andra kompletterande processer använder vi oss av ett nätverk av kompetenta samarbetspartners.

Vi arbetar med såväl små som medelstora och stora serier. Vår produktionsutrustning lämpar sig bäst för vikter upp till 100 kilo. Materialet är till största delen järngjutgods (grå- och segjärn) men även metall-, stål- och aluminiumgjutgods samt smide förekommer.

Maskinförteckning

I våra ändamålsenliga lokaler har vi en modern maskinpark.

26 st. CNC – Fleroperationsmaskiner
12 st. CNC – svarvar
3 st. Balanseringsmaskiner
3 st. Koordinatmätmaskiner
2 st. Hårdhetsmätmaskiner

Artikelanpassade produktionsgrupper för olika komponenter

Till vår hjälp har vi också ett antal konventionella verktygsmaskiner, typ svarvar, fräsmaskiner, slipmaskiner, borrmaskiner, drag- och tryckbrotsch- maskiner etc. Vi har också utrustning för materialundersökning.